FAQ illustration

Een antwoord op al jouw vragen

Hoe komt het dat Smooved gratis is? Wat moet ik doen met overnamedocumenten? Hoe maakt Smooved een schatting van mijn verwacht energieverbruik? Wie doet er mijn telecominstallatie? Een antwoord op al deze en nog veel meer vind je hieronder!

Vind je niet direct het antwoord op jouw vraag? Neem dan zeker ook een kijkje op onze verhuisblog of stel ze dan via de chatfunctie onderaan het scherm!

Algemene vragen en eenvoudige antwoorden

Hoe komt het dat Smooved gratis is?

Een helpende hand dient niet om geld te vragen. Alle gekheid op een stokje, onze partners betalen ons een vergoeding voor het creëren van betere verhuiservaringen voor hun klanten. Zo worden wij beloond voor elk contract dat aangegaan en/of verhuisd wordt.

Vanwaar haalt Smooved dan zijn inkomsten?

De verhuisservice van Smooved is gratis aangezien we door onze leveranciers vergoed worden voor het creëren van betere verhuiservaringen voor hun klanten. Hiervoor wordt Smooved beloond aan de hand van commissies.

Heb ik een contract met Smooved of enkel met de gekozen leveranciers?

Je hebt geen contract met Smooved voor de levering van de gekozen diensten maar enkel met de leveranciers die je hebt uitgekozen. Deze contracten en de bijhorende voorwaarden zijn exact dezelfde als op de website van de gekozen leveranciers.

Is Smooved onafhankelijk?

Voor de volle 100%! Smooved doet voorstellen voor producten die het beste bij jouw nieuwe woonst en situatie passen. Die voorstellen hebben niets te maken met de commissie die we krijgen, maar zijn gebaseerd op onze ervaring en expertise die we hebben ingezet om de beste selectie-algoritmes te bouwen. Geen schrik voor keuzestress? Dan kan je ook altijd gewoon onze volledige lijst aan producten tevoorschijn toveren.

Hoe garandeert Smooved dat zijn prijzen steeds 100% gesynchroniseerd zijn?

Smooved kijkt dagelijks de prijzen van zijn leveranciers na en zorgen dat deze altijd overeenstemmen met de prijzen op de websites van de gekozen leveranciers. Zo garanderen wij exact dezelfde prijzen als deze op de websites van onze leveranciers.

Komen mijn contracten sowieso tot stand als ik op de bevestigingsknop klik?

Neen, Smooved is verantwoordelijk voor het maken van de contractaanvragen die door jou werden doorgegeven. De gekozen leveranciers kunnen hoogst uitzonderlijk de totstandkoming van een contract weigeren (bijvoorbeeld bij een wankele kredietwaardigheid). Ook kan je er voor opteren de contractaanvraag bij de gekozen leverancier niet te bevestigen of deze aanvraag te annuleren. Bovendien heb je als consument een herroepingsrecht van 14 dagen.

Krijg ik nog een bevestigingsmail van de gekozen leveranciers?

Ja, onze leveranciers zullen jou een e-mail ter bevestiging van de contractaanvraag sturen.

Welke overnamedocumenten moet ik allemaal invullen?

In totaal vul je vier overnamedocumenten invullen. Voor zowel jouw oude als jouw nieuwe adres vul je een overnamedocument in voor zowel energie als water.

Hoe gaat Smooved om met mijn persoonlijke gegevens?

Smooved geeft jouw persoonlijke gegevens enkel door in het kader van de totstandkoming van de door jou gekozen contracten bij de geselecteerde leveranciers. Voor meer specifieke details hieromtrent, verwijzen we naar onze privacy statement.

Kan ik best nieuwe contracten aangaan of moet ik mijn huidige contracten verhuizen?

Uiteraard ligt de keuze hiervoor bij jou. Wij raden echter aan om voor een nieuw adres steeds nieuwe contracten aan te gaan. Zo ben je zeker van een contract op maat van jouw nieuwe woning, vermijd je onaangename verhuiskosten en kom je in aanmerking voor promoties die gelden voor nieuwe contracten.

Hoezo mijn energie regelen?

Hoe kent Smooved het energievebruik voor mijn nieuwe adres?

Op basis van zijn slim algoritme, is Smooved in staat om het verbruik op jouw nieuwe adres in te schatten nog voor je bent verhuisd. Smooved baseert zich hiervoor op parameters als jouw gezinssituatie en de omschrijving van jouw nieuwe woning en de stand van de maan.

Wat is het verschil tussen een enkelvoudige en een tweevoudige elektriciteitsmeter?

De enkelvoudige meter (enkelvoudig tarief) maakt geen onderscheid tussen piekuren (overdag) en daluren (‘s nachts en in het weekend). Via deze meter wordt al het elektriciteitsverbruik aan hetzelfde tarief gefactureerd, ongeacht het uur waarop ze werd verbruikt. De tweevoudige meter (dag-nachtmeter) maakt onderscheid tussen piekuren (overdag) en daluren (‘s nachts en in het weekend). Aan de hand van het geregistreerde verbruik zal de consument aan een dag- of nachttarief worden gefactureerd.

Mijn factuur is hoger dan verwacht, hoe kan dit?

Smooved maakt een inschatting van jouw energieverbruik op jaarbasis. Op basis hiervan berekenen we je totale jaarprijs, waarvoor het maandelijkse voorschot dan 1/12de is. Uit ervaring weten we dat het ingeschatte voorschot dat wij weergeven, niet altijd 100% overeenkomt met dat van de energieleveranciers. Elke energieleverancier heeft zo zijn eigen berekeningsmethodes. We zien bijvoorbeeld dat leveranciers een bepaalde risico-opslag meerekenen in het voorschotbedrag.

Bovendien hangen de initiële voorschotten voor energie ook af van je exacte verhuismoment en het moment van meterstandopname door de distributienetbeheerder in jouw buurt. Als je verhuist in de herfst en je krijgt in januari de eindafrekening nadat de distributienetbeheerder de meterstanden heeft opgenomen, dan betaal je initieel gedurende die eerste maanden een hoger voorschotbedrag. In de winter- en herfstmaanden zal je namelijk beduidend meer gas en elektriciteit verbruiken aangezien de temperatuur daalt en de dagen korter zijn. De voorschotten die je in de 12 daaropvolgende maanden betaalt, zullen veel sterker in lijn liggen met de voorschotten die we voor jou berekenden.

Kan ik mijn voorschotbetalingen aanpassen?

Je kan dit doen. Wil je meer of minder op voorhand betalen? Dan kan je dit wijzigen via de klantendienst van de gekozen leverancier.

Wat gebeurt er bij de eindafrekening?

Als de effectieve kost groter is dan de reeds betaalde voorschotten moet je bijbetalen en staat er een positief bedrag op de factuur. Als je met je voorschotten al meer betaald hebt dan de effectieve kost krijg je geld terug. Je factuur wordt een kredietnota en vermeldt een negatief bedrag. Sommige leveranciers storten dat bedrag terug op jouw rekening, anderen verrekenen het op je eerstvolgende facturen.

Wat zijn de verschillende kostencomponenten op mijn energiefactuur?

Slechts een deel van de totale energiekost gaat naar de gekozen leverancier. Een andere deel betaal je aan jouw transmissie- en distributienetbeheerder onder de vorm van transport- en distributiekosten. Daarnaast betaal je ook een deel aan de bevoegde overheid via energieheffingen. De transmissie- en distributienetbeheerders zijn vastgelegd per regio. Je hebt hier geen vrije keuze in.

Wat is het verschil tussen een variabel en een vast tarief?

Wie voor een vaste prijs kiest, betaalt hetzelfde bedrag gedurende de hele looptijd van het contract. Bij een variabel energietarief profiteer je ervan als de energieprijs daalt. Stijgen de prijzen, dan moet je meer betalen. Deze prijsaanpassingen gebeuren elke 3 maand – het exacte mechanisme van de prijsindex verschilt per leverancier en product, en kan je terugvinden op de tariefkaarten en contracten van de leverancier (deze kan je steeds raadplegen in onze web applicatie).

Wat wil de looptijd zeggen van mijn energiecontract?

De looptijd van jouw energiecontract bepaalt voor hoe lang jouw energieprijsberekening ongewijzigd blijft. Na de looptijd zal jouw contract automatisch worden verlengd, maar kan de energieprijs verhoogd worden voor de volgende 12 maand. Jouw energiecontract kan je zelf op ieder moment opzeggen.

Waar vind ik mijn EAN- of meternummer en waarom is dit belangrijk?

Jouw EAN-nummer is het unieke nummer van jouw gas- en elektriciteitsmeter en is zeer belangrijk om jouw energieconsumptie te onderscheiden van dat van jouw buren. Jouw EAN-nummer vind je meestal terug op jouw energiemeters en heeft 18 cijfers startend met ‘54144’. Je kan dit nummer ook opvragen bij Fluvius. Begint de nummer op jouw meter met een andere combinatie dan heb je het meternummer gevonden. Zowel het EAN-nummer als het meternummer volstaan afzonderlijk voor de energieoverdracht.

Hoe sluit ik mijn elektriciteitsmeter aan in een nieuwbouw?

Goede vraag! Hiervoor raden we je aan contact op te nemen met een expert.

Kan ik mijn gekozen energiecontract opzeggen?

Ja, dit kan zonder probleem en is geregeld door de Belgische wetgever. Bovendien beschik je als consument over een herroepingsrecht van 14 dagen. Wilt u nadien opzeggen? Dit kan eveneens steeds zonder extra kosten. De “switch” naar een andere maatschappij zal wel pas ten vroegste na één maand kunnen gefinaliseerd worden.

Hoe reactiveer ik mijn elektriciteitsmeter?

Voor het reactiveren van jouw elektriciteitsmeter dien je contact op te nemen met jouw netbeheerder voor elektriciteit. Elektriciteitsmeters zullen pas gereactiveerd worden éénmaal er geldig leveringscontract werd aangevraagd. Doorgaans kan dit vanaf 48u nadat het contract bij de gekozen maatschappij werd aangevraagd.

Wat zijn de kosten voor het reactiveren van een elektriciteitsmeter?

Dit kost ongeveer 100 EUR en kan licht verschillen afhankelijk van jouw distributienetbeheerder.

Met welke energieleveranciers werkt Smooved samen?

Smooved biedt 60% van de energiemarkt aan, ontdek onze partners in onze webapplicatie.

Waarom werkt Smooved niet met alle energieleveranciers samen?

Smooved biedt 60% van de energiemarkt aan. Zo zorgt Smooved dat je kan kiezen tussen de beste, goedkoopste en de groenste producten van de bekendste leveranciers. De leveranciers die we niet aanbieden, hebben geen toegevoegde waarde ten opzichte van ons huidige aanbod (op vlak van prijs, oorsprong, kwaliteit, …).

Hoe sluit ik mijn gasmeter aan in een nieuwbouw?

Goede vraag! Hiervoor raden we je aan contact op te nemen met een expert.

Hoe reactiveer ik mijn gasmeter?

Voor het reactiveren van jouw gasmeter dien je contact op te nemen met jouw netbeheerder voor gas. Gasmeters zullen pas gereactiveerd worden éénmaal er geldig leveringscontract werd aangevraagd. Doorgaans kan dit vanaf 48u nadat het contract bij de gekozen maatschappij werd aangevraagd.

Wat zijn de kosten voor het reactiveren van een gasmeter?

Dit is afhankelijk van jouw netbeheerder.

Wat is een energieovernamedocument en hoe vul ik dit in?

Een overnamedocument is noodzakelijk om te zorgen dat je bij verhuis niet blijft doorbetalen voor de energie op jouw oude adres. Door het opnemen en ondertekenen van de meterstanden op het overnamedocument, verklaart de nieuwe bewoner te zullen betalen voor al het nieuwe verbruik te tellen vanaf de opgenomen meterstand. Voor jouw nieuw adres is een overnamedocument noodzakelijk om ervoor te zorgen dat jouw gekozen contract kan starten vanaf het vastgestelde verbruik. Vul de meterstanden van jouw oude en nieuwe woonst nauwkeurig in en onderteken het document samen met de nieuwe bewoner voor jouw oude woonst en de vorige bewoner voor jouw nieuwe woonst. Jouw makelaar kan je hier zeker goed in bijstaan. Deze documenten stuur je door naar verhuizen@smooved.be.

Hoe worden mijn oude energiecontracten opgezegd?

Jouw oude energiecontract wordt opgezegd door het invullen en ondertekenen van het energieovernamedocument samen met de nieuwe bewoner op jouw oude adres. Stuur deze door naar verhuizen@smooved.be, en wij bezorgen ze aan jouw leverancier. Die maakt vervolgens een slotfactuur voor jou op.

Kan ik mijn bestaand energiecontract met Smooved verhuizen?

Ja, dat kan zeker bij onze partners. We raden je wel aan jouw nieuwe verbruik in te schatten via onze simulator. Hier zijn twee redenen voor: de energieprofielen van jouw oude en nieuwe woning kunnen sterk verschillen en bovendien vermijd je een onaangename eindafrekening door te lage voorschotfacturen.

Hoe lang kan het duren vooraleer ik de juiste slotfactuur ontvang?

De ontvangst van de juiste slotfactuur met de correcte meterstanden kan zo’n 4 tot 6 weken duren aangezien de netbeheerder de meterstanden eerst moet accepteren en bevestigen aan uw leverancier.

Help ik ontvang nog een voorschotfactuur! Wat moet ik nu doen?

Wens je een factuur niet te betalen omdat deze niet correct is? Vraag hiervoor dan zeker eerst bevestiging aan de klantendienst van jouw energiemaatschappij. Zij zullen je kunnen melden of ze deze factuur nu reeds willen kwijtschelden of crediteren, zo vermijd je aanmaningskosten.

Help, ik ontvang nog een foutieve slotfactuur met geschatte meterstanden! Wat moet ik nu doen?

Wens je een factuur niet te betalen omdat deze niet correct is? Vraag hiervoor dan zeker eerst bevestiging aan de klantendienst van jouw energiemaatschappij en geef hen alvast de juiste meterstanden door. Zij zullen je kunnen melden of ze deze factuur nu reeds willen kwijtschelden of crediteren, zo vermijd je aanmaningskosten. Na acceptatie van de meterstanden door de netbeheerder zal je sowieso de correcte slotfactuur ontvangen en krijg je al wat te veel betaald werd teruggestort (oef!).

Hoezo mijn telecom regelen?

Waarom werkt Smooved niet met alle telecomleveranciers samen?

Smooved biedt 98% van de telecommarkt aan. Zo zorgt Smooved dat je kan kiezen tussen de beste producten van jouw favoriete leverancier.

Kan ik mijn bestaand telecomcontract met Smooved verhuizen?

Ja, dat kan zeker bij onze partners. We raden echter aan om een nieuw contract af te sluiten. Zo kan je onaangename verhuiskosten vermijden en genieten van promoties die gelden voor nieuwe klanten.

Wie regelt er mijn telecominstallatie?

Voor de installatie van jouw telecom zorgt de door jou gekozen telecomleverancier. Op het moment van jouw afspraak komt deze langs en regelt de installatie en activatie van jouw telecom.

Wat indien er nog geen aansluiting voorzien is voor mijn favoriete telecomleverancier?

Dit is spijtig genoeg een veel voorkomend probleem. Is er nog geen aansluiting voor de door jou gekozen telecomleverancier voorzien, dan moet er mogelijks een extra kabel getrokken worden. Om zeker te zijn, informeer je best bij de vorige bewoner of de vastgoedmakelaar. In het slechtste geval zal je hiervoor extra geduld moeten uitoefenen.

Kan ik de nummers voor mijn GSM en/of vaste lijn behouden?

Ja, dit geef je gemakkelijk door via de Smooved applicatie. Het nummer van jouw vaste lijn kan je wel enkel behouden indien je binnen dezelfde zone verhuist.

Hoe wordt mijn oude telecomcontract opgezegd?

Dit doet Smooved voor jou bij de oude leverancier aan de hand van jouw klantennummer, easy-switch code en persoonsgegevens.

Vragen over water?

Wat is het waterbedrijf op mijn nieuwe adres?

Dit kan je makkelijk nagaan in de Smooved applicatie. Voor ieder van de waterbedrijven vind je ook eenvoudig het waterovernamedocument terug.

Hoe kan ik mijn huidige watercontract stopzetten?

Dit doe je aan de hand van een waterovernamedocument dat je samen met de nieuwe bewoner van jouw oude woning invult. Indien je de woning huurt, moet de eigenaar in sommige gevallen dit document ook ondertekenen.

Hoe ga ik een nieuw watercontract aan?

Vul het waterovernamedocument in samen met de oude bewoner en/of eigenaar. Maak een foto/scan en stuur het door naar verhuizen@smooved.be. Wij regelen de rest.

Vragen over verzekeringen? Zo ben je zeker!

Moet ik een brandverzekering afsluiten?

Indien je in Vlaanderen een woning huurt, ben je sinds 1 januari 2019 verplicht hiervoor een brandverzekering af te sluiten. Indien je de eigenaar bent, kan deze verplichting worden opgelegd door jouw kredietverstrekker, wat in de meeste gevallen ook het geval zal zijn.

Is Smooved een FSMA erkend verzekeringsmakelaar?

Neen, Smooved is geen erkend verzekeringsmakelaar en zal daarom ook nooit rechtstreeks verzekeringsadvies geven. Voor het geven van advies, doet Smooved beroep op de strafste verzekeringsmakelaar van het land: Hopala (FSMA: 0686661218)! Hopala gaat voor jou op zoek naar de meest voordelige verzekeringsbundel voor jouw nieuwe woonst. Smooved geldt enkel als klantaanbrenger voor Hopala. We kunnen je alvast gerust stellen, bij Hopala ben je in de best mogelijke handen!

Wat met mijn inboedel en wat bij diefstal?

Als huurder ben je verplicht een geldige brandverzekering af te sluiten vooraleer je de sleutels in ontvangst kunt nemen. Bescherm je ook graag jouw inboedel tegen schade of ben je graag extra beschermd tegen diefstal? Via Hopala sluit je eveneens poepsimpel een inboedel-, diefstal-, en/of rechtsbijstandsverzekering af. Zo sluit je een voordelig verzekeringspakket af en kan je op beide oren slapen.

Betekent een hogere premie steeds een betere dekking?

Neen, hoewel de hoogte van de premie afhankelijk is van de waarde van de woning, zal een hogere premie niet steeds een betere dekking betekenen. Neem daarom zeker ook een kijkje naar wat er juist allemaal gedekt wordt.

Welke stardatum kies ik best?

Aangezien een brandverzekering verplicht is voor de sleutelovedracht, kies je als startdatum van de brandverzekering best de begindatum van jouw huurovereenkomst. Zo vallen beide momenten mooi samen.

Wie is Hopala?

Voor het geven van verzekeringsadvies, doet Smooved beroep op de strafste verzekeringsmakelaar van het land: Hopala (FSMA: 0686661218)! Hopala gaat voor jou op zoek naar de meest voordelige verzekeringsbundel voor jouw nieuwe woonst. Bovendien zegt Hopala jouw oude verzekering op en zal ze ieder jaar een nieuw en beter verzekeringsvoorstel maken. Zowel telefonisch als digitaal zal je erg snel geholpen zijn.

Kan ik mijn bundel op maat laten aanpassen?

Dat kan zeker! Tijdens de kantooruren zal Hopala binnen de 4 uur contact opnemen om samen het voorstel (indien nodig) aan te passen aan jouw specifieke vereisten.

Welke verzekeraars vergelijkt Hopala?

Hopala maakt een vergelijking tussen volgende verzekeraars: Aedes, Allianz, Baloise Insurance, Optimco Verzekeringen en PNP. Zo ben je zeker van de meest geschikte brandverzerking.

Wat moet ik doen in het geval van schade?

Bij een schadegeval, neem je steeds contact op met Hopala. Dit kan steeds 24u/24u! Hopala koppelt een scherpe premie aan een uitstekende dienstverlening.

Hoe kan ik Hopala bereiken?

Hopala kan steeds bereikt worden telefonisch op het nummer 03/376.12.08, via WhatsApp en ook via email: hallo@hopala.be. Je kan ook steeds contactnemen via het MyBroker platform.